E
R
b
i
j
!
Gezinshuis ERbij

Aanmeldprocedure voor gezinshuis ERbij

Wilt u contact met ons opnemen in verband met een mogelijke plaatsing voor een crisis-, observatie-, of logeerplek dan kan dit telefonisch of via de mail. Wij zullen dan met elkaar kort de casus bespreken waarna bij een positief besluit het aanmeldproces in gang gezet kan worden.

Uw kind lijkt te passen binnen ons profiel en samen willen we onderzoeken of dit geheel passend is. In eerste instantie doen we dit door middel van een situatieschets, welke u ons toestuurt. Een aanmelding doet u door een aanmeldformulier in te vullen. Dit formulier nemen we, samen met onze gedragswetenschapper, door. Hierna zullen we u weer benaderen met onze conclusie. Hierna gaan we, mits passend, over tot inschrijven en het op orde maken van de beschikking, daarna is er een kennismaking.