E
R
b
i
j
!
Gezinshuis ERbij

Vergoeding

Voor wonen binnen ons gezinshuis is er een beschikking nodig.

Met de onderstaande regio’s hebben wij een samenwerking.

Regio Zuid-Holland-Zuid

Regio West-Brabant-Oost

Komt een jeugdige niet uit een van bovenstaande regio’s dan is er een mogelijkheid om een maatwerkcontract aan te gaan gebaseerd op dezelfde voorwaarden als in bovenstaande regio's.

Is er naast deze beschikking intensieve jeugdhulp nodig of intensieve ouderbegeleiding, dan is hiervoor een aparte beschikking nodig. Dit geldt ook voor het moment dat kinderen niet naar school kunnen, er zal dan een beschikking moeten worden aangevraagd voor dagbesteding.