E
R
b
i
j
!
Gezinshuis ERbij

Missie en visie

Onze missie

Het bieden van een fijne plek voor kinderen welke niet meer thuis kunnen opgroeien of ter ondersteuning van hun netwerk dit zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze visie

Wij bieden kinderen een zo gewoon mogelijk gezinsleven, hierbij bieden wij de kinderen een veilige, gezonde en vertrouwde omgeving. Wij willen ervoor zorgen dat zij gezien worden, zich gesteund en veilig voelen. Dit alles doen we vanuit een christelijke identiteit. Jij bent geliefd! (Jeremia 31:3) en vanuit de overtuiging dat elk kind zich kan en wil ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden.

Onze identiteit

Wij leven en werken vanuit een christelijke identiteit. Jij bent geliefd! (Jeremia 31:3) God heeft de mens aan elkaar gegeven omdat ze in relatie met elkaar staan. Door relaties met iemand aan te gaan, kan je iemand laten merken dat hij of zij geliefd is. Dat ondanks het gedrag wat ze soms vertonen, ze geliefd blijven. Wij hebben de overtuiging dat je vanuit de relatie vertrouwen kunt opbouwen en vanuit deze vertrouwensrelatie kan iemand groeien. Je kunt samen successen vieren en samen uit de dalen weer naar boven klimmen. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Prediker 4:10 Je doet het samen en dit brengt de ander maar ook ons tot ontwikkeling.

Alle kinderen in ons gezin gaan op zondag mee naar de kerk, we lezen uit de Bijbel, bidden en praten over ons geloof. Dat hoort bij wie wij zijn en dus ook bij ons gezinshuis. Kinderen zonder christelijke achtergrond zijn zeker welkom, mits zij en hun ouders zich hierin kunnen vinden.

Wat we belangrijk vinden is dat kinderen leren dat ze echte ouders hebben. Dat ze ouders hebben die ten alle tijden het beste voor ze willen maar soms niet kunnen bieden wat nodig is voor hen. Wij onderscheiden ons hierin ten opzichte van vele pleegouders en gezinshuizen. Wij zijn niet de ouders en zullen dit ook nooit worden.