E
R
b
i
j
!
Gezinshuis ERbij

Wat is een gezinshuis?

In een gezinshuis wonen kinderen en logees samen met de gezinshuisouders en hun gezin. In een normaal huis in een gewone buurt. Deze ouders zijn de vaste opvoeders, vormen de vaste basis. Ze bieden naast veiligheid en rust ook een professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep, is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week . En anders dan in een pleeggezin zijn de ouders professionele opvoeders.

Gezin als basis

Gezin als basis - Gezinshuis ERbij

Als het thuis niet meer lukt, wordt soms tot uithuisplaatsing besloten. Meestal gedwongen, soms vrijwillig. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen zich het beste ontwikkelen wanneer zij binnen een gezin opgroeien. Door middel van het “gewone” leven in een gezin bieden wij kinderen een fijne plek. We gaan uit van de mogelijkheden in plaats van beperkingen. Iedereen is uniek en beschikt over bijzondere capaciteiten en talenten.

Gezinshuisouders maken het verschil

Gezinshuisouders maken het verschil - Gezinshuis ERbij

In een gezinshuis vinden kinderen en jongeren een veilige en vertrouwde omgeving. Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding. Gezinshuisouders zijn ervaren opvoeders. Dit vanuit een achtergrond en of opleiding in de zorg voor jeugd. En beschikken over de juiste eigenschappen om een zo goed mogelijk opvoedklimaat te realiseren. ‘Het gewone leven’ is daarbij hun uitgangspunt.

Naast de gezinshuisouders is een klein team met zo’n 5 zelfstandig ondernemers werkzaam in het gezinshuis. Deze ondernemers hebben allemaal jarenlange ervaring binnen de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en/of het onderwijs. Dit maakt dat wij als dynamisch team kunnen werken waarbij veel kennis en ervaring uitgewisseld wordt. Op deze manier zijn wij als gezinshuis ook in staat om kinderen welke een zwaardere zorgvraag hebben op te vangen.