E
R
b
i
j
!
Gezinshuis ERbij

Wat doen wij?

Zorgaanbod

Wij bieden verschillende vormen van zorg. Waaronder logeerplekken, observatie plaatsen, crisis- en perspectief biedende opvang.

Wij vinden het belangrijk dat er gekeken wordt naar de behoeften van een kind en hierbij aangesloten moet worden. Vanuit dit idee bieden wij aansluitend aan een crisisplaats ook observatieplaatsen. Tijdens deze plaatsing kan dan de behoefte van het kind zo goed mogelijk in kaart worden gebracht en hierbij ook een geschikte vervolgplek gezocht worden.

Zo hopen wij te voorkomen dat kinderen op veel verschillende plekken komen te wonen.

Als gezinshuisouders bieden wij professionele jeugdhulp aan voor kinderen welke niet of niet-volledig thuis de zorg kunnen krijgen welke ze nodig hebben. Wij hebben de overtuiging dat kinderen veel baat hebben bij het leven van een zo gewoon mogelijk leven, dat dit zo gewoon mogelijk gedrag oproept. Een zo gewoon mogelijk leven houdt voor ons in dat we proberen de kinderen in het gezinshuis zo veel als mogelijk het gevoel te geven dat ze doen wat ieder ander kind ook doet. Denk hierbij aan sporten, boodschappen doen, naar de speeltuin gaan of een verjaardagsfeestje vieren.

Buiten zijn, bewegen en gezonde voeding vinden wij belangrijke elementen bij een goede opvoeding.

Graag kijken we naar de mogelijkheden die de kinderen hebben. Wat zijn de behoefte van het kind en wat kunnen zij aan? Voor het sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen vinden we het van belang om hier aandacht voor te hebben. Doordat het sociaal-emotioneel functioneren regelmatig lager ligt dan de werkelijke kalenderleeftijd, is het voortdurend zoeken naar het kunnen en aankunnen van de kinderen. Door goed aan te sluiten op de draagkracht van dat moment, kan het kind successen ervaren. Deze ervaringen geven we aandacht en daarmee hopen we ontwikkeling te stimuleren.

Wij willen naast het verbinden met de jeugdige ook verbinden met diens netwerk, betrokken hulpverleners en andere betrokkene om een zo krachtig mogelijke opvoedingssituatie te creƫren.

Zelfstandig en professioneel

Zelfstandig en professioneel gezinshuis

Gezinshuis Erbij is een VOF en een zelfstandig gezinshuis. Door ons te verbinden aan diverse partners dragen we zorg voor onze professionaliteit en kwaliteit. Daarnaast hebben wij wel de vrijheid om ons gezinshuis vorm te geven op de manier die het best bij ons en onze kinderen past. We zijn een gecontracteerde partij voor de Regio Rivierenland en de gemeente Maasdriel.

Met andere gemeentes en of organisaties kunnen wij samenwerken via een maatwerkcontract.