E
R
b
i
j
!
Gezinshuis ERbij

Privacy statement

Inleiding

Gezinshuis ERbij verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiƫle klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om een eventuele overeenkomst uit te kunnen voeren. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij staan u graag te woord met vragen over ons privacybeleid op info@gezinshuiserbij.nl.

Rechten

Jeugdigen kunnen kijken op https://privacy.jeugdconnect.nl/ hoe er met gegevens omgegaan moet worden door instanties. Volwassenen kunnen voor meer informatie kijken op: https://www.rijksoverheid.nl

Persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

Voor- en achternaam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Bedrijfsnaam

Bedrijfsadresgegevens

BTW-nummer

Contactgeschiedenis

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gezinshuis ERbij neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen en (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

AVG

Informatie en inzage: Het is mogelijke om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens we van jou verwerken.

Rectificatie: Wanneer u gegevens aangepast wenst, is dit mogelijk en horen wij het graag.

Verwijderen gegevens: persoonsgegevens die wij van jou hebben kun je laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Verwerking van je gegevens kan je beperken.

Bezwaar: Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens.

Overdraagbaarheid: Je kan je gegevens laten overdragen

Toestemming intrekken: je kan toestemming voor verwerking van je gegevens intrekken.

Voor al het bovenstaande neem contact op via info@gezinshuisERbij.nl

Klacht

Mocht u het niet eens zijn met onze handelswijze dan horen wij dit graag.

Ook kunt u zich tot de autoriteit persoonsgegevens wenden wanneer u denkt dat wij niet goed zijn omgegaan of gaan met persoonsgegevens.


Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Verwerken gegevens voor de volgen zaken

wettelijke plicht

uitvoeren van een overeenkomst

uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Gezinshuis Erbij

Doorgifte

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die producten en/of diensten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt.

Beveiliging gegevens

Servers en apparaten van ons zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL).

Wij maken gebruik van Zivver en Zilliz

Cookie verklaring

Gezinshuis ERbij maakt gebruik van cookies.