E
R
b
i
j
!
Gezinshuis ERbij

Kwaliteit

Klachten

Klachten - Gezinshuis ERbij

Ben je niet tevreden over de hulp en kom je er samen met de gezinshuisouders niet uit, dan kun je contact op nemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het klachtenportaal zorg.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon - Gezinshuis ERbij

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het gezinshuis en gaat viermaal per jaar in gesprek met de kinderen. Onze vertrouwenspersoon is Karin van het Jeugdstem.

Orthopedagogische ondersteuning

Na plaatsing wordt er na zes weken een cliëntplan geschreven waarin de doelen en een beeld van het kind worden vastgelegd, deze worden halfjaarlijks geëvalueerd. Dit doen wij in samenwerking met een orthopedagoog van Van Dijk orthopedagogiek.

Medezeggenschap

De medezeggenschap van cliënten binnen het gezinshuis is individueel ingeregeld doordat kinderen, ouders en vertegenwoordigers inspraak hebben bij het hulpverleningsplan en wanneer mogelijk bij het pedagogische klimaat. Jaarlijks wordt er een leefklimaatonderzoek gedaan om zo de tevredenheid te blijven monitoren.

SKJ

SKJ - Gezinshuis ERbij

Ellen is opgeleid als pedagogisch hulpverlener en heeft een SKJ-registratie. Rimmer is op dit moment bezig met het afronden van zijn opleiding tot toegepast psycholoog, waarna hij ook zijn SKJ-registratie kan aanvragen.

Keurmerk gezinshuizen

Keurmerk gezinshuizen - Gezinshuis ERbij

Wij zijn houder van het Keurmerk Gezinshuizen. Dit keurmerk geeft aan dat wij voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

HKZ


HKZ - Gezinshuis ERbij

Sinds eind 2022 zijn wij in het bezit van het keurmerk HKZ kleine organisaties.