E
R
b
i
j
!
Gezinshuis ERbij

Kwaliteit

Klachten

Ben je niet tevreden over de hulp en kom je er samen met de gezinshuisouders niet uit, dan kun je contact op nemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het klachtenportaal zorg.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het gezinshuis en gaat viermaal per jaar in gesprek met de kinderen. Onze vertrouwenspersoon is Adrianne van het AKJ.

Orthopedagogische ondersteuning

Na plaatsing wordt er na zes weken een cliëntplan geschreven waarin de doelen en een beeld van het kind worden vastgelegd, deze worden halfjaarlijks geëvalueerd. Dit doen wij in samenwerking met een orthopedagoog van Van Dijk orthopedagogiek.

Medezeggenschap

De medezeggenschap van cliënten binnen het gezinshuis is individueel ingeregeld doordat kinderen, ouders en vertegenwoordigers inspraak hebben bij het hulpverleningsplan en wanneer mogelijk bij het pedagogische klimaat.